NF Breinstruktørkurs

NF Breinstruktørkurs er siste steg på veien til å bli breinstruktør. Etter kurset skal deltakerne være forberedt på rollen som breinstruktør og bevisst det ansvaret som følger med. 

Målgruppe: For deg som ønsker å jobbe som breinstruktør. 

Mål for kurset: Kurset skal gi grunnlag for å vurdere hvordan ulike tema på brekurs og -føring bør formidles. Breinstruktørkurset skal også være en praktisk eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som breinstruktør.

Varighet:   4 dager.

Sted:        Sognefjellet.

Pris:         7500 kr per deltager

Kursdatoer NF Breinstruktørkurs

05.09 – 08.09.2024 Sognefjellet

For grupper på fire personer eller flere, kan vi arrangere kurset på andre datoer. 

Klatrekompaniets Fjellsportkurs var både lærerikt, opplevelsesrikt, og morsomt. Opplegget var gjennomtenkt, med gode muligheter for individuelt fokus og tilpassing.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Mer informasjon om NF Breinstruktørkurs

Etter kurset skal deltakerne være forberedt på rollen som breinstruktør og bevisst det ansvaret som følger med. Kurset skal gi grunnlag for å vurdere hvordan ulike tema på brekurs og -føring bør formidles. Veilederkurset skal også være en praktisk eksamen hvor deltakerne skal vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling, samt vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør.

Temaer under kurset

Etter endt kurs skal deltakerne beherske de temaene som inngår i metode- og veilederkursene godt nok til å kunne gi brekursdeltakere kompetent, sikker og inspirerende veiledning. De skal:
➢ Ha en grundig forståelse av utstyr til brevandring og bruken av dette, og kunne vurdere utstyrets ulike funksjoner, bruksområder og begrensinger. De skal forstå hva som er feil bruk av utstyret og hvilke konsekvenser det kan medføre, og de skal kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.
➢ Kunne bruke og vurdere standard metodesett for ferdsel på bre og kunne formidle dette til deltakere i en kurssammenheng.
➢ Ha en grundig forståelse av, og evne til å bruke, standard metodesett for mer avansert redning utover det som er hensiktsmessig å lære vekk på nybegynnerkurs.
➢ Kunne velge og beherske standard metoder for kameratredning, samt å formidle disse til deltakere i en kurssammenheng.
➢ Forstå og mestre grunnleggende prinsipper for friluftslivsveiledning, og kunne velge hvilke pedagogiske arbeidsformer som egner seg best for å formidle de ulike læringsmomentene.
➢ Anerkjenne det ansvaret som følger med instruktørrollen, kunne ta ledelse, og framstå som en trygg og god leder i en kurssammenheng.

Opptakskrav NF Breinstruktørkurs

➢ Gjennomført NF Breførerkurs.

➢ Dokumentert minst 6 hele dagers praksis som assistent på brekurs hos NF-godkjent arrangør.

Breinstruktørkurset må gjennomføres senest i løpet av tredje kalenderår etter gjennomført Breførerkurs. Det forventes at kandidatene behersker teknikker og metoder gjennomgått på Breførerkurset før de begynner på Breinstruktørkurset.

Søk om opptak til NF Breinstruktørkurs

For å søke om opptak til NF Breinstruktørkurs må du fylle ut dette søknadsskjemaet (docx), samt loggbok hvor du dokumenterer relevant erfaring og sende til Klatrekompaniet sammen med påmeldingen. OBS! Søknadsfrist er senest en mnd før kursstart! Vi vil videresende ditt søknaddskjema og loggbok til vurderingskomiteen i NF. Ved innvilget søknad vil du få plass på dette kurset.

Deltakerne skal få en løpende, muntlig vurdering underveis i kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltakeren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør eller fører.


Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Det gis karakter bestått / ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

Breinstruktør 1 kan virke som:
➢ instruktør på brekurs.
➢ fører for eget taulag på alle breer i Norge.
➢ fører på turer i høyfjellet, men ikke turer som innbefatter klatring. For å føre under forhold der det kan oppstå skredfare, kreves metodekurs skred.

Arrangøren vurderer når en breinstruktør 1 har tilstrekkelig erfaring som instruktør til å virke som kursleder. Minst 15 dagers instruktørpraksis er anbefalt. Breinstruktør 1 med minst 10 dagers praksis som kursleder kan være instruktør på Breførerkurs og Breinstruktørkurs.

Praktisk informasjon

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring , lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS 

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.